KS Praha logo

Oddíl mládeže

Pro ty, kterým je 16–18 let, je určen oddíl mládeže. V něm se naši mladí připravují na svou budoucí službu na táboře Levitů. Podmínkou tedy je, že reálně zvažují, že z nich budou vedoucí při oddílech, chváliči, podpůrný tým nebo levelisté. Na táboře pak mají praktické příležitosti být s dětmi u oddílů, pomáhat s work­shopy, připravovat společně s týmem večerní shromáždění a modlit se za ně. Krom toho zažívají skvělý čas prostě spolu .-)

Tento oddíl je z výše uvedených důvodů výběrový, takže pokud chceš jet, tak prosím kontaktuj Tobiáše Heřmanského (+420 736 143 423) nebo napiš na tabor.levitu@kspraha.cz.