KS Praha logo

Jaké to je na táboře

Tábor Levitů je letní sedmidenní akcí pro zhruba 100 dětí a mládežníků ve věku 7–18 let. Děti jsou rozděleny do skupin po maximálně 12 podle věku, chlapci a dívky zvlášť.

Celý týden nás tematicky provází jedna biblická postava, na jejímž životě dětem ukazujeme, jaký je Bůh a jaký je Jeho záměr v životech lidí.

Dětem a mládeži se věnuje tým zkušených vedoucích.

Dny prožíváme v oddílech – po ranním rozkoukání začínáme dopolední aktivitou zvanou levely. Jde o to vyjít z tábora do lesa a najít několik stanovišť, kde je možné na vlastní kůži prožít něco ze života biblické postavy, která nás daný tábor provází. Jedná se zpravidla o úkoly zaměřené na týmovou spolupráci, ale zároveň sloužící k osobním posunům (např. v oblasti fyzických schopností, logického uvažování či např. cvičení paměti).

Odpoledne je možnost věnovat se tomu, k čemu srdce táhne. Máme čas workshopů, kde děti rozvíjíme v jejich obdarováních a zájmech (tancování, zpívání, sportu, výtvarky, pokusů…).

Po večeři se pak sejdeme úplně všichni a máme bohoslužby, kde zpíváme, tancujeme, hrajeme hry, říkáme si, co pro nás dělá Pán Bůh, díváme se na maňáskové divadlo, posloucháme biblický příběh a modlíme se.

Pak už jen oblíbená druhá večeře a po oddílech spát.

Renata Padevětová stručně představila tábor 13. 3. 2023 na Rádiu 7: