KS Praha logo

Jak bylo na Dnu Levitů 20. 10. 2018

Den Levitů Uživatel Jakub Homolka Kalendář 25.10.2018

Dva měsíce a dva dny od začátku tábora byl svolán Den Levitů. Uprostřed měnícího se počasí a začátku školního roku jsme si znovu připomněli prázdniny. S kamarády z oddílu i mimo něj a s vedoucími se nám vrátila prázdninová nálada – alespoň na chvíli.

Četli jsme si příběh ze Skutků o Petrovi a Kornéliovi neboli o počátku zvěstování evangelia pohanům. Tím jsme volně navázali na tábor a zároveň uzavřeli příběhy před apoštolem Pavlem. Bylo nám hezky a nic nechybělo – jen naši malí kamarádi maňásci si naplánovali útěk z krabice a poslali jen dopis a pár fotografií ze svého výletu. Tak snad příště už budeme opravdu kompletní. To příště nás čeká v dubnu, tak se těšíme za pět měsíců, dva týdny a tři dny!